Zachęcamy wszystkich strażaków OSP do korzystania z platformy
e-learningowej znajdującej się na stronie www.akademia.hipotermia.edu.pl
Platforma oferuje bezpłatne szkolenia z zakresu kpp dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu hipotermii.
Wymagana jest jedynie rejestracja do celów statystycznych.