18 października 2016 r. na terenie Żywego Skansenu Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach gmina Dmosin odbyła się akcja edukacyjno – informacyjna „ALE CZAD!” zorganizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach nad którą patronat honorowy objęli: łódzki komendant wojewódzki PSP bryg. Jarosław Wlazłowski oraz starosta brzeziński Edmund Kotecki. Akcja ta skierowana była do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzezińskiego. W okresie jesiennym w domach rozpoczynamy sezon grzewczy często zapominając o przeglądzie i konserwacji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Ponadto nadmiernie uszczelniamy nasze mieszkania powodując tym samym wzrost ryzyka śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla zwanym czadem. Jest on gazem niewidocznym i niewyczuwalnym dla ludzi  i z tego powodu bardzo często nazywamy go „CICHYM ZABÓJCĄ”. To z jego powodu co roku umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega zatruciu, dlatego też tak ważna jest dla nas strażaków profilaktyka i edukacja w tym zakresie. Młodzież uczestnicząca w tym przedsięwzięciu miała okazję w nietypowy sposób zapoznać się z zagrożeniami dotyczącymi sezonu grzewczego, czadu jak również  z innymi zagrożeniami, z którymi na co dzień zmagają się strażacy. Punktem kulminacyjnym naszego spotkania z młodzieżą był koncert „Kapeli PSP Sieradz”, w skład której weszli m. in. czynni funkcjonariusze tamtejszej komendy. Utwory, które usłyszeliśmy podczas koncertu bezpośrednio nawiązywały do tragicznych akcji ratowniczych – gaśniczych  i miały zachęcić słuchaczy do refleksji nad kruchością ludzkiego życia i poprawą własnego bezpieczeństwa w życiu codziennym.  W podziękowaniu za aktywny udział młodzieży w zorganizowanych prelekcjach komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Jarosław Tomaszewski wraz z zaproszonymi gośćmi w osobach zastępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorza Janowskiego, wicestarosty brzezińskiego Romana Sasina oraz dyrektora WUS w Brzezinach pani Doroty Zagraba, wręczyli wszystkim uczestnikom dwufunkcyjne czujniki tlenku węgla i dymu zachęcając w ten sposób do zabezpieczenia swoich mieszkań poprzez montaż skutecznych urządzeń alarmowo-wykrywczych poprawiających bezpośrednio bezpieczeństwo mieszkańców powiatu brzezińskiego. Po części koncertowej uczestniczącą młodzież zaproszono na pokaz z wykorzystaniem symulatora pożarów ABC oraz gaśnic wodnych. Uczestnicy mogli zaobserwować jakie zagrożenie niesie za sobą gaszenie rozgrzanych tłuszczy wodą oraz wybuch pojemników po dezodorantach i aerozolach poddanych działaniom wysokiej temperatury. Zorganizowano także pokaz sprzętu znajdującego się na samochodach ratowniczo – gaśniczych zarówno będących na wyposażeniu tutejszej komendy jak i z kilku jednostek OSP z terenu powiatu.

 

Tekst: Barbara Zdziarska, mł. ogn. Krzysztof Bogdański

Zdjęcia: Barbara Zdziarska