W dniu 29.11.2015 r. w obiekcie Manufaktury w Łodzi przeprowadzona zostanie akcja edukacyjno-promocyjna pod nazwą ” Ale Czad”, w ramach projektu „Bezpieczny Dom”. Podstawowym celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo we własnym domu oraz przedstawienie katalogu zadań jakie realizuje Państwowa Straż Pożarna w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków , młodzież szkolną oraz mieszkańców naszego powiatu.

www.czadowaczujka.pl,  www.zgasryzyko.pl,