20 listopada br. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia awansów nadanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa łódzkiego z dniem 11 listopada 2020 roku nadali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną w uroczystościach wzięli udział tylko nieliczni funkcjonariusze. Awans na pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana odebrał z rąk nadbryg. Krzysztofa Hejduka z-cy komendanta głównego PSP, funkcjonariusz brzezińskiej komendy mł. ogn. Aleksander Grad.

Awanse z okazji Narodowego Święta Niepodległości otrzymali również podoficerowie brzezińskiej komendy. Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi rozkazem personalnym nr 63/2020  nadał z dniem 11 listopada 2020 roku stopień ogniomistrza: mł. ogn. Marcinowi Kiernerowi. Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi rozkazem personalnym nr 62/2020  nadał z dniem 11 listopada 2020 roku: stopień sekcyjnego: st. str. Michałowi Szymczakowi, st. str. Wojciechowi Aleksandrowiczowi, st. str. Mateuszowi Koszelskiemu.

Wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie oraz w życiu prywatnym.

Opracowanie: Barbara Zdziarska KP PSP w Brzezinach

Zdjęcia: KW PSP w Łodzi https://www.straz.lodz.pl/page/42,aktualnosci.html?id=5381