Menu BIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

BIP działa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r., z p?źn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z 2007 r.)

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Mapa strony: