W dniach 22-24.09.2020r. KP PSP w Brzezinach zorganizowała ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasów. Ćwiczenia odbyły się na trzech różnych kompleksach leśnych: Grodzisk, Rogów i Rochna. W każdym dniu brały udział zastępy z JRG Brzeziny oraz trzy zastępy OSP w KSRG.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków JOP podczas gaszenia pożaru lasu z uwzględnieniem dostarczania wody na duże odległości.  Ćwiczono między innymi przetłaczanie, przepompowywanie oraz budowanie stanowisk wodnych na zbiornikach wodnych oraz rzekach.

W ćwiczeniach brały udział zastępy PSP oraz jednostki OSP w KSRG: Dmosin, Wola Cyrusowa, Polik, Jeżów, Przybyszyce, Rogów, Helenów, Brzeziny i Jordanów.