W dniu 09.04.2012 r., o godzinie 13:50 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o wypadku drogowym mającym miejsce na drodze krajowej nr 72 w Brzezinach w kierunku Rogowa. W chwili dojazdu zastępów z JRG Brzeziny do miejsca zdarzenia samochody biorące udział w zdarzeniu znajdowały się odpowiednio: Hyunday na pasie drogi krajowej nr 72 blokując drogę(jedna osoba wewnątrz); Ford na poboczu drogi krajowej (jedna osoba wewnątrz). Na poboczu znajdowały się pozostałe, dwie osoby poszkodowane. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP osobom poszkodowanym. Po dojeździe do miejsca zdarzenia ZRM osoby poszkodowane przekazano personelowi medycznemu. Poza w/w działaniami strażacy odłączyli klemy akumulatorów w obydwu uszkodzonych pojazdach oraz zebrali pozostałości powypadkowe i usunęli wyciekłe płyny eksploatacyjne. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano policji. W czasie działań ruch odbywał się wahadłowo – kierowany przez ratowników z JRG Brzeziny oraz OSP Brzeziny. Na miejscu zdarzenia obecni byli patrol policji, karetki pogotowia ratunkowego oraz zastępy z JRG Brzeziny i OSP Brzeziny.