3 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach odbyła się DEBATA pod hasłem „Bezpieczeństwo wspólnot parafialnych – zagrożenia” mająca na celu omówienie najważniejszych kwestii w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa wspólnot parafialnych. Organizatorami debaty była Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach oraz Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach. W debacie uczestniczyli ze strony kościelnej –  Dziekan dekanatu brzezińskiego ksiądz kanonik Marek Balcerak wraz z proboszczami i wikariuszami parafialnymi oraz katechetami szkolnymi. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach reprezentował wiceprezes dh Andrzej Marjański, Miasto Brzeziny – Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, a Starostwo Powiatowe w Brzezinach – Starosta Brzeziński Edmund Kotecki, w spotkaniu uczestniczyli również dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej komendanta powiatowego Policji insp. Cezarego Petrusa przybliżającej  tematykę debaty, mówił m.in. o zagrożeniach kryminalnych dla osób i obiektów kościelnych, zagrożeniach związanych z terroryzmem i niewłaściwym korzystaniem z internetu. Następnie głos zabrał pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP w Brzezinach bryg. Dariusz Guzek przybliżając tematykę bezpieczeństwa pożarowego w obiektach sakralnych, a bliżej temat omówił  mł. bryg. Mariusz Kaczmarski przedstawiając dwie prezentacje, pierwsza dotyczyła aspektów zabezpieczenia pożarowego obiektów sakralnych, druga natomiast skupiona była na problematyce zagrożeń związanych z tlenkiem węgla w ramach akcji „Czad i ogień – obudź czujność”. Po części teoretycznej przyszła pora na praktykę, Pan Wawrzyniec Musiał poprowadził krótki instruktaż nt. działania podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z pokazem praktycznym użycia gaśnicy śniegowej. Głos zabrali również proboszczowie poszczególnych parafii dekanatu brzezińskiego m.in. ks. kanonik Marek Balcerak, ks. Andrzej Chmielecki, ks. Mariusz Wojtulski, ks. Stanisław Bankiewicz, ks. ppor. Jacek Syjud, wskazując na potrzeby wspólnej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa wspólnot parafialnych.

Na zakończenie insp. Cezary Petrus wraz z Edmundem Koteckim wręczyli listy z podziękowaniem za ogromny wkład w szerzeniu profilaktyki i wzmacnianiu bezpieczeństwa wiernych Dziekanowi dekanatu brzezińskiego ks. kan. Markowi Balcerakowi, Wicedziekanowi dekanatu brzezińskiego ks. Mariuszowi Wojtulskiemu oraz ks. Stanisławowi Bankiewiczowi  z Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Grzmiącej. Mamy nadzieję, że takie spotkania zaowocują poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brzezińskiego.

Opracowanie: Barbara Zdziarska  KP PSP w Brzezinach

Zdjęcia: st. asp. Jacek Krawczyk  KP PSP w Brzezinach.