W dniu 18 lipca br zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Brzeziny reprezentowanym przez Marcina Plutę – burmistrza miasta a Komendą Powiatową PSP w Brzezinach reprezentowaną przez st. bryg. Jarosława Tomaszewskiego – komendanta powiatowego w sprawie przekazania środków finansowych w ramach Funduszu Wsparcia PSP. Miasto zobowiązało się do przekazania środków finansowych dla KP PSP w Brzezinach, które zostaną przeznaczone na zakup odzieży specjalnej i  środków ochrony indywidualnej dla strażaków. Przekazane środki z pewnością przyczynią się do zwiększenia skuteczności prowadzonych działań przez strażaków.

Tekst: Barbara Zdziarska

Zdjęcia: Grzegorz Kozieł – Urząd Miasta Brzeziny