W dniu 7 kwietnia br w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Brzeziny reprezentowanym przez Marcina Plutę – Burmistrza Miasta a Komendą Powiatową PSP w Brzezinach reprezentowaną przez st. bryg. Jarosława Tomaszewskiego – Komendanta Powiatowego w sprawie przekazania środków finansowych w ramach Funduszu Wsparcia PSP. Miasto zobowiązało się do przekazania środków finansowych dla KP PSP w Brzezinach, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Przekazane środki z pewnością przyczynią się do zwiększenia skuteczności prowadzonych działań przez strażaków.

podpisanie umowy na Fundusz Wsparcia dla KP PSP w Brzezinachpodpisanie umowy na Fundusz Wsparcia dla KP PSP w Brzezinach