28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek poprowadził spotkanie robocze z przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu brzezińskiego, którego tematem przewodnim były dotacje dla Jednostek OSP. Oprócz licznie przybyłych przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych w spotkaniu uczestniczył również bryg. Mariusz Kaczmarski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzezinach. Łączny limit dotacji na 2019 r. na wydatki bieżące w ramach zadania „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” wynosi 82 mln złotych. Wysokość dotacji przypadająca na jedną jednostkę OSP to kwota 5 000 zł. Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną, za pomocą której omówiono tryb i zasady udzielania dotacji, sposób wypełnienia wniosku, terminy realizacji i rozliczenia zadania, a także przedyskutowano propozycje działań w zakresie wydatkowania środków. Na spotkaniu przekazano na ręce druhów List Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego i Komendanta Głównego PSP skierowane do Jednostek OSP oraz dokumenty dotyczące dotacji w tym wnioski o udzielenie dotacji.

Opracowanie: Barbara Zdziarska KP PSP Brzeziny

Zdjęcia: Marta Kaczmarek KP PSP Brzeziny

Pliki do pobrania:

List Sekretarza Stanu