W dniu 30.11.2012 r. do Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Brzezinach wpłynęło zgłoszenie z treści którego wynikało, że na znacznym odcinku Drogi Krajowej nr 72 (od ul. Kościuszki w miejscowości Brzeziny do granic miejscowości Teolin powiat łódzki – wschodni), w kierunku Łodzi prawdopodobnie rozlane jest paliwo samochodowe. Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy ratownictwa chemicznego z JRG 4 KM PSP w Łodzi stwierdziły, że na pasie w/w drogi znajduje się substancja ropopochodna w znacznym stopniu rozcieńczona  przez opady deszczu. Działania zastępów straży pożarnej polegały na neutralizacji w/w substancji przy użyciu neutralizatora oraz zmyciu nawierzchni drogi przy użyciu wody. Zdarzenie swym zasięgiem objęło teren powiatu brzezińskiego i łódzkiego-wschodniego przez który przebiega Droga Krajowa nr 72. Działania ratownicze trwały ponad cztery godziny.

W działaniach udział brały:

  • GBA z JRG Brzeziny;
  • SLRt z JRG Brzeziny;
  • SLRR z JRG Brzeziny;
  • GCBA z JRG Koluszki;
  • GLBA-Rt z JRG Koluszki;
  • SCRChem z JRG 4 KM PSP w Łodzi;
  • SLRRChem z JRG 4 KM PSP w Łodzi;
  • GBA-Rt z OSP Lipiny.