W dniu 23 sierpnia 2016 r. zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzezinach- bryg. Dariusz Guzek uczestniczył w konferencji pn. „Dzielnicowy bliżej nas” zorganizowanej przez Powiat Brzeziński i Komendę Powiatową Policji w Brzezinach. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele służb ratowniczych, służb mundurowych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wymiaru sprawiedliwości, placówek oświatowych, przedstawiciele służb leśnych, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji. Celem konferencji było propagowanie programu prewencyjnego „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz wymiana doświadczeń różnych instytucji współpracujących z dzielnicowymi.

W trakcie konferencji wyróżniono strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rewicy gm. Jeżów, druhów Krzysztofa Długosza i Piotra Mazgajewskiego, którzy odnaleźli w dniu 15 sierpnia 2016 r.
8-letniego chłopca zaginionego na rozległych mokradłach.