W związku ze zdarzeniami związanymi ze stwierdzeniem zapachu gazu propan butan na klatkach schodowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zaistniałymi w ostatnim okresie na terenie powiatu Komenda Powiatowa PSP powiatu brzezińskiego informuje, że gaz propan-butan użytkowany w mieszkaniach jest mieszaniną gazów propanu (25-50%) oraz butanu (50-75%) a zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę silnie wybuchową. Gaz płynny przy ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze pokojowej, przyjmuje postać gazu. W butli gaz zmagazynowany jest pod ciśnieniem kilkunastu atmosfer. Gaz propan – butan jest cięższy od powietrza i w razie wypływu z nieszczelnej instalacji gromadzi się przy podłodze oraz może spływać do miejsc niżej położonych (np. piwnic).

Kolejną rzeczą godną uwagi jest to, iż gaz ten jest bezwonny. Producenci jednak celowo dodają środki zapachowe, aby można było wyczuć niekontrolowany wyciek gazu najprostszym sposobem, czyli „własnym nosem”. W związku z powyższym przed odłączeniem butli z gazem propan butan od instalacji należy bezwzględnie przestrzegać zakręcenia zaworu butli.

 

STRAŻ POŻARNA APELUJE I OSTRZEGA !!!

Należy zapamiętać kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa

podczas eksploatacji butli gazowych na propan butan i urządzeń nim zasilanych:

 • w mieszkaniach wewnątrz budynków wolno użytkować maksymalnie dwie butlepodłączone do urządzeń o ładunku nieprzekraczającym 11 kg każda,
 • w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych niepodłączonych do instalacji,
 • butli nie wolno składować w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (np.w piwnicach, ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem),
 • butle należy ustawiać w odległości, co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło, np. pieca, grzejników, kuchni gazowych, gdyż wzrost temperatury powoduje automatycznie wzrost ciśnienia wewnątrz butli, co może być konsekwencją jej rozerwania i wybuchu,
 • butle należy instalować tylko w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem, w odległości, co najmniej 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie,
 • połączenie butli z kuchenką powinien stanowić wąż elastyczny wykonany z materiału odpornego na działanie składników gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 600C, a także o długości nie większej niż 3 m i wytrzymałości na ciśnienie, co najmniej 300 kPa,
 • samodzielnie nie wolno dokonywać napraw butli oraz urządzeń gazowych,
 • opuszczając mieszkanie na dłuższy czas najlepiej jest zakręcić zawór butli,
 • przynajmniej raz w roku powinno się przeprowadzić przegląd połączeń elastycznych butli z urządzeniami, do których jest podłączona,
 • niezależnie od wyglądu zewnętrznego przewód elastyczny powinno się wymieniać na nowy raz na trzy lata,
 • wymianę butli powinno się zlecać fachowcom,
 • nie powinno się pozostawiać włączonej kuchenki bez nadzoru (wykipienie może spowodować zgaśnięcie płomienia),
 • systematycznie należy sprawdzać skuteczność działania wentylacji w pomieszczeniach gdzie użytkowane są urządzenia gazowe. Należy również dokonywać przeglądu całej kuchenki gazowej oraz dysz palników zgodnie z zaleceniami producenta tego urządzenia,
 • jeżeli dojdzie do wycieku – pamiętaj, że każda iskra (nawet wewnątrz kontaktu) może spowodować wybuch. Nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu,
 • po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu, należy zamknąć wszystkie kurki gazowe.

 

Gdy poczujesz zapach gazu:

 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
 • nie zapalaj zapałek, zapalniczek itp.,
 • otwórz szeroko okno,
 • wyjdź na zewnątrz budynku,
 • powiadom w razie konieczności straż pożarną na numer alarmowy 998 lub 112