W dniu 18 lipca br w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Brzeziny reprezentowaną przez Panią Barbarę Hojnacką – wójta gminy a Komendą Powiatową PSP w Brzezinach reprezentowaną przez st. bryg. Jarosława Tomaszewskiego – komendanta powiatowego w sprawie przekazania środków finansowych w ramach Funduszu Wsparcia PSP. Gmina  zobowiązała się do przekazania środków finansowych dla KP PSP w Brzezinach, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do wykonania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych tj. podpór stabilizacyjnych wykorzystywanych podczas działań z zakresu ratownictwa technicznego.  Przekazane środki z pewnością przyczynią się do zwiększenia skuteczności prowadzonych działań przez strażaków.

Tekst i zdjęcia: Barbara Zdziarska

DSC_0003 DSC_0005