5 maja 2018 r. brzezińską Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej odwiedziła jedna z drużyn harcerskich Hufca Brzeziny w ramach II Wędrowniczego Rajdu Rowerowego. Maj jest miesiącem szczególnym dla strażaków, dlatego też miło było nam gościć naszych przyjaciół z hufca. Celem wizyty było poznanie i zrozumienie specyfiki  pracy strażaków, obejrzenie sprzętu jakim straż pożarna dysponuje na co dzień, opanowanie przez młodzież niezbędnych umiejętności w sytuacjach zagrożenia, wskazania roli ratowników i współpracy z nimi oraz nabycie wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej. W trakcie wizyty zaprezentowano również sprzęt do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz omówiono podstawowe procedury ratownicze. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt reagowania w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami zdarzeń mogących w bezpośredni sposób wpłynąć na bezpieczeństwo drugiego człowieka. Strażacy zaprezentowali harcerzom sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki. Młodzież oglądała wozy strażackie i sprzęt do gaszenia pożarów. Chętni mogli na własnej skórze odczuć ciężar niektórych sprzętów. Harcerze mieli także możliwość zwiedzenia budynku, a przy okazji obejrzenia stanowiska kierowania. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem wysłuchali opowieści o akcjach ratowniczo – gaśniczych. Ponadto podkreślono fakt,  że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach w ramach edukacji społecznej i promocji bezpiecznych zachowań inicjuje i włącza się w wiele akcji ze szczególnym naciskiem na zagrożenia związane z okresem grzewczym i tlenkiem węgla. Nie brakuje też działań edukacyjnych w okresie ferii zimowych i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także w czasie wzmożonych prac polowych.

Opracowanie i zdjęcia: asp. Joanna Jatczak KP PSP w Brzezinach