W dniu 14 czerwca 2012r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach odbyło się spotkanie z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu publicznego nieograniczonego Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym PROBUD s.c. reprezentowaną przez Pana Sławomira Zbińkowskiego oraz przedstawicielem biura projektowo- inwestycyjnego PAMAR reprezentowanego przez inż. Krzysztofa Hemka. W trakcie spotkania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jarosław Tomaszewski podpisał umowę z Biurem P.I. PAMAR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pt.: Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach ul. Waryńskiego III etap , natomiast z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego PROBUD s.c. podpisał umowę na roboty budowlane związane z realizacją ww. zadania. Gościem honorowym tej uroczystości jednocześnie mocno wspierającym ideę powstania nowej strażnicy w powiecie brzezińskim był Starosta Powiatu Brzezińskiego p. Edmund Kotecki. Termin zakończenia ww. zadania przewidywany jest na 15 listopada 2012 r.