Monitoring

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

Zarządzeniem Nr 9 z dnia 6 sierpnia 2013 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach wprowadził do stosowania  wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9