W dniu 12 czerwca 2013 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 9 odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Tomaszewskiego, jego Zastępcy bryg. Dariusza Guzka z Firmą Ogólnobudowlaną INSBUD Krzesińscy sp. j. reprezentowaną przez mgr inż. Hannę Krzesińską i mgr inż. Andrzeja Krzesińskiego. W trakcie spotkania podpisano z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu publicznego nieograniczonego umowę na realizacją zadania pt.: Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach ul. Waryńskiego IV etap oraz umowę z biurem P. I. PAMAR reprezentowaną przez inż. Krzysztofa Hemka na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Tradycyjnie gościem honorowym tak ważnego wydarzenia jak rozpoczęcie kolejnego etapu budowy nowej strażnicy był Starosta Brzeziński p.Edmund Kotecki. Planowany termin zakończenia ww. zadania przewidywany jest na 30 października br.