W dniu 08.07.2017 roku o godzinie 10:32 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie z treści którego wynikało, że na terenie prywatnej posesji w miejscowości Nagawki gm. Dmosin do niezabezpieczonego zbiornika na gnojowicę wpadł łoś. Zwierze nie jest w stanie o własnych siłach wydostać się ze zbiornika.

Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie ratownicy przy użyciu pompy szlamowej wypompowali odpady gospodarcze, z częściowo wypełnionego zbiornika gdzie znajdował się łoś. Dyżurny SK KP PSP Brzeziny skontaktował się telefonicznie z lekarzem weterynarii z terenu gminy Dmosin i przedstawił mu sytuację. W/w lekarz przybył na miejsce zdarzenia.
Z powodu braku wystarczającej ilości środka usypiającego na miejsce wezwano drugiego lekarza weterynarii z gm. Rogów. Około godz. 14:20 lekarz weterynarii z gm. Rogów podał zwierzęciu środek usypiający. Dalsze działania polegały na ewakuacji uśpionego łosia przy użyciu SRt HDS z OSP Jeżów. Zwierzę  pod nadzorem lekarza weterynarii przetransportowano do pobliskiego lasu. Łoś do chwili wybudzenia pozostawał pod nadzorem lekarza weterynarii. Po wybudzeniu zwierzę oddaliło się do lasu.

W działaniach ratowniczych udział brały:

  • dwa zastępy z JRG Brzeziny,
  • dwa zastępy z OSP Dmosin,
  • zastęp z OSP Jeżów,
  • dwóch lekarzy weterynarii.