W dniu 11.08.2013 r. o godz. 09:49 wpłynęło zgłoszenie do SK KP PSP w Brzezinach, że w miejscowości  Szczecin gm. Dmosin na słupie energetycznym nie posiadającym przyłącza, na prywatnej posesji znajduje się gniazdo ptasie, a w nim dwa małe bociany, które prawdopodobnie wymagają opieki. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy Patrolowi interwencyjnemu As w zdjęciu małych bocianów z gniazda, jednak w chwili zbliżania się ratowników w koszu podnośnika do gniazda bociany uciekły, jeden z bocianów został złapany blisko gniazda, drugi odleciał. Przedstawiciel Patrolu interwencyjnego As stwierdził, że bocian który odleciał jest w stanie samodzielnie sobie poradzić na wolności. Natomiast bocian, który pozostał na ziemi wymagał opieki ze strony Patrolu interwencyjnego, ponieważ zdaniem przedstawiciela w/w patrolu nie był w stanie samodzielnie sobie poradzić na wolności. W działaniach udział brały zastępy SHD-25 z JRG Brzeziny i SLRt z OSP Dmosin.