28 kwietnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  odbyła się narada szkoleniowa z Prezesami i Naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego oraz Komendantami Gminnymi ZOSP RP . Przybyłych druhów przywitał bryg. Dariusz Guzek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, który przedstawił cel i agendę spotkania.
Podczas spotkania szczegółowo poruszono następujące tematy :
– zakres przyjmowania zgłoszeń,
– procedury dysponowania do zdarzeń,
– organizacja łączności,
– prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz sporządzania dokumentacji z tym związanej.
W czasie narady poruszana była również bieżąca problematyka związana z działalnością jednostek.