W dniu 12 października 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby KP PSP w Brzezinach. W uroczystości tej uczestniczyli między innymi :

  1. Pan Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
  1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Cezary Gabryjączyk.
  1. Pani Krystyna Ozga – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
  2. Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
  3. Pani Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki,
  4. Nadbrygadier Andrzej Witkowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
  5. Pan Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński,

Poświęcenia nowej strażnicy dokonali Kapelan Strażaków woj. łódzkiego ksiądz Henryk Betlej i Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Władysław Moczarski.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sprzętu ratowniczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

„Powiat Brzeziński zakupił podest ratowniczy wartości 11 tys. zł., Gmina Jeżów przekazała środki w wysokości 10 tys. zł. na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego a Miasto Brzeziny przekazało środki w wysokości 10 tys. zł. na zakup pompy elektrycznej do wody zanieczyszczonej”

Na uroczystości nie zabrakło również odznaczeń dla strażaków, listów gratulacyjnych dla samorządowców z terenu powiatu brzezińskiego z okazji 25-cio lecia Samorządu Lokalnego oraz okolicznościowych pamiątek.

Podczas uroczystości bryg. Dariusz Guzek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach przedstawił Historię budowy nowej siedziby brzezińskich strażaków.

Pierwszy pomysł wybudowania nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach pojawił się w roku 2006. Wtedy też Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Lechosław Pawlik podjął pierwsze działania mające na celu wybudowanie nowej strażnicy. Działania te wymuszone były złym stanem technicznym i funkcjonalnym obecnie użytkowanego budynku przy ul. Reformackiej 9, a także koniecznością poniesienia ogromnych nakładów związanych z dostosowaniem go do obowiązujących standardów i wymogów bhp. Z uwagi na wielkość działki i fakt funkcjonowania na tym terenie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz stacji paliw, manewrowanie samochodami pożarniczymi jest utrudnione a prowadzenie jakichkolwiek ćwiczeń niebezpieczne. Plac przed komendą z przyczyn technicznych oraz organizacyjnych nie może zostać zamknięty przed dostępem osób postronnych, co utrudnia dozór obiektu. Uwzględniając również możliwości rozwoju brzezińskiej komendy w perspektywie wzrostu zagrożeń oraz coraz szerszym zakresem działania, zdecydowano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wybudowanie nowej strażnicy. W związku z powyższym Komendant Powiatowy PSP wraz ze Starostą Brzezińskim Panem Edmundem Koteckim wielokrotnie odwiedzali Komendantów Głównych PSP, ich zastępców oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znajdując u nich przychylność do zamierzeń wybudowania nowej siedziby brzezińskich strażaków. Warunkiem ujęcia budowy w planach było wskazanie właściwej działki na terenie Miasta Brzeziny. Pomimo usilnych działań w 2007 roku, zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Pawła Stępnia, Komendanta Powiatowego i Starosty Brzezińskiego, a także ujęcia w budżecie powiatu kwoty 100 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do planowanej nowej siedziby komendy, zrezygnowano z propozycji Miasta Brzeziny dotyczącej przekazania działki przy ulicy Wodociągowej z uwagi na wysoki ogólny koszt budowy tej drogi. W związku z tym pan Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński zaproponował najlepszą jaką dysponował na ten cel działkę z zasobów Skarbu Państwa, którą za zgodą Wojewody Łódzkiego przekazał w trwały zarząd Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach w dniu 5 sierpnia 2008 r. z przeznaczeniem pod budowę nowej strażnicy komendy powiatowej. Jest to działka niezabudowana o powierzchni  7.435 m2 zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej Nr 708 Brzeziny – Ozorków.

W roku 2009, dzięki zaangażowaniu Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi – nadbrygadiera Andrzeja Witkowskiego i przychylności Wojewody Łódzkiego – Pani Jolanty Chełmińskiej oraz wsparciu ówczesnej Wicewojewody Krystyny Ozga, komenda otrzymała pierwsze środki finansowe w kwocie 150 tys. zł na rozpoczęcie inwestycji pod nazwą ”Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego”. Środki te wykorzystano na wykonanie: dokumentacji projektowej, przyłącza wodociągowego, wniesienie opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego. Dokumentację projektową nowej strażnicy wykonało Biuro Projektowe „OSA” S.C. z Poznania. Decyzją z dnia 23 listopada 2009 roku Starosta Brzeziński zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę nowego budynku Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach.

W roku 2011 otrzymaliśmy pierwsze środki finansowe na rozpoczęcie prac budowlanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 626 tys. zł. W kwietniu 2011 r. rozpoczęliśmy przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego I etap”. W dniu 14 lipca 2011 r. Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach Jarosław Tomaszewski podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących tzw. „stan zerowy budynku”. Pierwszym wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD ze Skierniewic. Jeszcze w tym samym roku ogłoszono kolejny przetarg na „Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego II etap”, który obejmował wykonanie stropu nad piwnicą i schodów. Wykonawcą II etapu była Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Grzegory Grzegorz z m. Złaków Borowy.

Na rok 2012 zaplanowano w budżecie Wojewody środki finansowe w wysokości 900 tys. zł na kontynuację inwestycji. W miesiącu maju rozpoczęliśmy procedurę przetargową na „Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego III etap” obejmujący tzw. „stan surowy otwarty”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej Komendant Powiatowy udzielił zamówienia publicznego podpisując umowę na wykonanie robót budowlanych w dniu 14 czerwca 2012 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „PROBUD” z Sochaczewa. W tym roku odbyła się także uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Był to rok przełomowy dla budowy komendy.

Na rok 2013 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 mln 950 tys. zł na kontynuację inwestycji, w tym też roku dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Stanisława Rakoczego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza – Komendanta Głównego PSP pojawiły się pierwsze środki finansowe z Ministerstwa Finansów. W miesiącu maju rozpoczęliśmy procedurę przetargową na „Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego IV etap” obejmujący tzw. „stan surowy zamknięty”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej Komendant Powiatowy udzielił zamówienia publicznego podpisując umowę na wykonanie robót budowlanych w dniu 10 czerwca 2013 r. z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym INSBUD ze Skierniewic. Prace budowlane obejmowały: pokrycie dachu blachą tytan-cynk na rąbek stojący, ścianki działowe, wykonanie stolarki okiennej, ogrodzenie terenu, przyłącze gazowe, sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej,  zasilania kablowego budynku i oświetlenia. 30 września 2013 r. ogłosiliśmy przetarg na „Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego V etap” obejmujący między innymi wykonanie instalacji alarmowej i monitorującej, wykonanie instalacji wodnej, wentylacyjnej i odgromowej, instalacji bram garażowych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego i niwelację terenu. Ten etap również wykonało Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD ze Skierniewic.

Na rok 2014 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 mln 400 tys. zł na kontynuację inwestycji. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej Komendant Powiatowy udzielił zamówienia publicznego na „Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego VI etap”. podpisując umowę na wykonanie robót budowlanych w dniu 16 czerwca 2014 r. z firmą P.P.H.U. RUBEX Budownictwo Remontowe z Łodzi. Prace budowlane obejmowały:  roboty instalacyjne, roboty wykończeniowe między innymi tynkowanie ścian, montaż central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonanie elewacji z płyty cementowo-włókiennej i blachy tytan-cynk na rąbek stojący. 18 listopada 2014 r. ogłosiliśmy przetarg na „Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego VII etap” obejmujący montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, kompletnego ześlizgu wraz z fundamentem i poduszką amortyzującą, glazury na ścianach wieży, terakoty na podłodze wieży. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej Komendant Powiatowy udzielił zamówienia publicznego podpisując umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą „EKO-BUD” Piotr Haraszkiewicz z Sieradza. Zaangażowanie finansowe tego etapu to 140 tys. zł. Ponadto za pozostałą kwotę zakupiono również część pierwszego wyposażenia budynku.

Na rok 2015 zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 mln 180 tys. zł na zakończenie inwestycji. W miesiącu marcu rozpoczęliśmy procedurę przetargową na „Roboty budowlane budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego VIII etap”. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej Komendant Powiatowy udzielił zamówienia publicznego podpisując umowę na wykonanie robót budowlanych ponownie z firmą „EKO-BUD” Piotr Haraszkiewicz z Sieradza. Prace budowlane obejmowały: prace wykończeniowe, instalacyjne, wykonanie wspinalni, boiska, wiat oraz zakup pozostałego pierwszego wyposażenia budynku. Zaangażowanie finansowe tego etapu to 2 mln 391 tys. zł. Zgodnie z umową termin zakończenia tego etapu to 30 października bieżącego roku. W dniu 14 sierpnia bieżącego roku Komendant Powiatowy udzielił zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli i wyposażenia do strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach ul. Waryńskiego IX etap”. Wykonawcą tego zamówienia jest firma „Carolco Inwestments Sp. z o.o. z Łodzi. Zakup mebli i wyposażenia to kwota 426 tys. zł.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 9 mln. zł. z czego dzięki przychylności Pani Jolanty Chełmińskiej – Wojewody Łódzkiego otrzymaliśmy około 3 mln zł, a dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Stanisława Rakoczego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych otrzymaliśmy około 6 mln zł. Zakończenie tej inwestycji to skok cywilizacyjny w historii brzezińskiej komendy. Zarówno odpowiednie warunki socjalno-bytowe dla strażaków, zaplecze techniczne, odpowiednie warunki do ćwiczeń i uprawiania sportu oraz nowoczesna sieć teleinformatyczna całkowicie zmienią warunki pełnienia służby. Niewątpliwie przełoży się to również na skuteczność i jakość prowadzonych przez naszych strażaków działań ratowniczo-gaśniczych, a także na poprawę warunków prowadzenia szkoleń dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu brzezińskiego.