Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku jest jednym z najważniejszych świąt państwowych, w dniu tym na terenie całego kraju odbywają się uroczyste Obchody. Powiatowe obchody tego ważnego święta rozpoczęły się na Placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach od uroczystego apelu, następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i w uroczystym pochodzie udano się do Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Mszę Świętą. W uroczystości udział wzięły władze samorządowe, przedstawiciele szkół, instytucji państwowych, związek strzelecki, związek pszczelarski, harcerze i skauci. Państwową Straż Pożarną reprezentował st. asp. Jacek Krawczyk Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach wraz z pocztem sztandarowym.

Opracowanie: Barbara Zdziarska KP PSP w Brzezinach

Zdjęcia: KP PSP w Brzezinach