Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej:

Osoby uczestniczące w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe  jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, ul. Ludwika Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: [email protected] .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, dokumentowania zawodów sportowo-pożarniczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w zawodach. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Osoby uczestniczące w konkursach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe  jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, ul. Ludwika Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: [email protected] .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i dokumentowania konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konkursie. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Uczestnicy działań ratowniczo-gaśniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, ul. Ludwika Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: [email protected] .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji, dokumentowania działań ratowniczo – gaśniczych i potwierdzenia udziału w działaniach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości potwierdzenia wystąpienia zdarzenia i udziału w działaniach ratowniczych. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Osoby których dane umieszcza się w planach ratowniczych opracowywanych przez Komendę, jeżeli dane pozyskiwane są od tych osób

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, ul. Ludwika Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: [email protected] .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji działań ratowniczych oraz ich dokumentowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e) Rozporządzenia.  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udokumentowania i potwierdzenia udziału w działaniach ratowniczych. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Osoby składające skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe  jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, ul. Ludwika Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: [email protected](a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i dokumentowania postepowania wyjaśniającego oraz informowania o przebiegu i jego rozstrzygnięciu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości poinformowania o rozstrzygnięciu postepowania. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Osoby nagrywane monitoringiem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, ul. Ludwika Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: [email protected] .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Uczestnicy szkoleń organizowanych na podstawie prawnego obowiązku szkoleniowego ciążącego na administratorze – szkolenia OSP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, ul. Ludwika Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: [email protected] .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania procesu szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.  Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości odbycia szkolenia. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą świadczące usługi dla Komendy

  1. Informacje z zakresu ochrony danych osobowych przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporządzeniem.

2 Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, ul. Ludwika Waryńskiego 55, 95-060 Brzeziny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: [email protected].Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przedmiotowej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia . Odbiorcą Pana danych osobowych są podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Posiada Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem, warunkiem zawarcia umowy . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niepodpisanie przedmiotowej umowy. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

 

Inspektor Ochrony Danych

bryg. Andrzej Marczak

tel. służb. 0-42 631 53 15

adres e mail : [email protected]

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi

ul. Wólczańska 111/113

90-521 Łódź