W dniu 17 września 2015 r. na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie odbyła się uroczystość włączenia tejże jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wraz z ceremonią przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki. W imieniu komendanta głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza uroczysty akt włączenia jednostki OSP do KSRG prezesowi Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie wręczył Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Andrzej Witkowski. W uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, kapelani, komendanci powiatowi i miejscy PSP oraz druhny i druhowie z OSP Jordanów oraz zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Podczas uroczystości strażakom ochotnikom wręczono medale i odznaczenia.

 

Opracowanie: KP PSP Brzeziny

Zdjęcia: KP PSP Brzeziny