W okresie od 11.06. do 17.06.2012 roku ratownicy z JRG Brzeziny oraz ratownicy z OSP powiatu brzezińskiego w sześciu przypadkach prowadzili działania związane z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły).

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu gniazd owadów. Następnie owady były przewożone do pobliskich lasów i tam wypuszczane. Ratownicy pracowali w ubraniach ochronnych (pszczelarskich). Przypuszczalną przyczyną powstania zdarzeń było zagnieżdżenie się owadów w budynkach mieszkalnych. Owady stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników budynków, wśród których były dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.