W okresie od 26.08. – 01.09. 2013 roku ratownicy z JRG Brzeziny oraz ratownicy z OSP powiatu brzezińskiego w jedenastu zdarzeniach prowadzili działania związane z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły).

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usunięciu gniazda owadów. Następnie owady były przewożone do pobliskich lasów i tam wypuszczane. Ratownicy pracowali w ubraniach ochronnych (pszczelarskich). Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzeń było zagnieżdżenie się owadów w budynkach mieszkalnych. owady stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników budynków, wśród których były dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.