7 grudnia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi. Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi  Ireneusz Mańko. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego reprezentujący koła powiatowe i miejskie ZEiRP RP z terenu województwa łódzkiego oraz zarząd koła brzezińskiego i zaproszeni goście, wśród których byli m.in.:

  1. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski,
  2. były Kapelan Wojewódzki Strażaków st. bryg.w st. spocz. ks. Henryk Betlej,
  3. Starosta Brzeziński Edmund Kotecki,
  4. Kapelan Strażaków Powiatu Brzezińskiego ks. Władysław Moczarski,
  5. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach dh Leszek Jarząb,
  6. Komendant Powiatowy PSP powiatu łódzkiego wschodniego z s. w Koluszkach mł.bryg. Krzysztof Supera,
  7. byli Komendanci Powiatowi PSP w Brzezinach i Koluszkach st.bryg. w st.spocz. Lechosław Pawlik i st. bryg. w st. spocz. Włodzimierz Zawisza.

Przed rozpoczęciem posiedzenia emeryci zwiedzili zabytkowy Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach i Wytwórnię Umundurowania Strażackiego w Brzezinach. W trakcie posiedzenia Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach bryg. Dariusz Guzek przedstawił historię brzezińskiego zawodowego pożarnictwa i zagrożenia występujące na terenie powiatu brzezińskiego. Historię Koła w Brzezinach ZEiRP RP przedstawił Wiceprezes Zarządu Adam Gzowski. Bardzo ważnym elementem posiedzenia było nadanie wyróżniającym się członkom zarządu odznaczeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej”, które wręczył Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski. Nadano również odznaczenia związkowe. Odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko. Po zakończeniu części oficjalnej posiedzenia, odbyło się Spotkanie Wigilijne w restauracji „Przy Kominku” w Brzezinach, podczas którego ks. Henryk Betlej odmówił modlitwę, po której podzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia.