W dniu 19.09.2017 Dyżurny Operacyjny SK KP PSP Brzeziny otrzymał zgłoszenie od dyżurnego KP Policji w Brzezinach że w budynku Poczty Polskiej pracownicy natrafili na podejrzaną przesyłkę bez nadawcy z oznaczeniem substancji biologicznej. W związku z powyższym Policja prosi o pomoc w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz tym samym wdrożenia procedury w przypadku odkrycia podejrzanej przesyłki.

Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach niezwłocznie poinformował SK KW w Łodzi. Ten z kolei zadysponował na miejsce zastępy specjalistyczne (chemiczne) z Piotrkowa Trybunalskiego i z Łodzi.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Brzeziny KDR ustalił, że trzy osoby mające kontakt a podejrzaną paczką znajdują się w tym momencie  odizolowane w pokoju na piętrze. Paczka jest w stanie nienaruszonym hermetycznie zamknięta. Uszkodzone zostało tylko zewnętrzne opakowanie paczki. Na ten moment brak interesantów na parterze.

KDR z JRG Brzeziny przyjął następujący zamiar taktyczny:

 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • wydzielenie strefy niebezpiecznej;
 • zakaz wchodzenia i wychodzenia z budynku Poczty do czasu przybycia zastępów SGRChem
 • identyfikacja zagrożenia przez ratowników z SGRChem

Działania ratownicze prowadzone przez ratowników z JRG Brzeziny polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz obiektu poczty przed dostępem osób postronnych. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów z SGRChem ratownicy dokonali szczegółowego rozpoznania i identyfikacji zawartości przesyłki. W wyniku rozpoznania okazało się że przesyłka nie stwarza zagrożenia dla osób trzecich, została zabezpieczona przez pracowników poczty  i przygotowana do ponownego wysłania. Dowódca SGRChem po rozmowie telefonicznej z przedstawicielem adresta  (firma z Norwegii) ustalił, że przesyłka to zabezpieczone próbki krwi przygotowane do badania.

Na miejsce zdarzenia przybyli:

 • Policja
 • Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • przedstawiciele Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 • SGRChem „Piotrków”
 • SGRChem „Łódź”
 • zastępca Dowódcy JRG brzeziny
 • Komendant Powiatowy  PSP Brzeziny

W zdarzeniu brało udział 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.