6 czerwca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach odbyło się spotkanie, na którym podpisano umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” utworzonym przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Umowy podpisywali burmistrzowie, wójtowie lub osoby przez nich upoważnione i skarbnicy reprezentujący samorządy Miasta Brzeziny, Gminy Brzeziny, Gminy Dmosin, Gminy Jeżów, Gminy Rogów oraz sąsiednie samorządy Gminy Andrespol, Gminy Brójce, Miasta i Gminy Koluszki, Gminy Nowosolna. W imieniu Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry umowy podpisywał Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak, który tym funduszem zarządza. Samorządy z terenu Powiatu Brzezińskiego podpisały umowy na całość zadania na łączną kwotę 231 000 zł., z czego 99% dofinansuje Ministerstwo Sprawiedliwości a tylko 1% pokryją samorządy. Dzięki dofinansowaniu zakupiony zostanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprzęt medyczny wykorzystywany do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (defibrylatory, torby medyczne PSP-R1, nosze typu deska), a także sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny i dielektryczny wykorzystywany do ratownictwa drogowego i technicznego. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy p. Mikołaja Pawlaka.

Opracowanie: st. bryg. Dariusz Guzek

Zdjęcia: Barbara Zdziarska