29 stycznia 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach podsumowała swoją działalność za 2018 rok i przedstawiła cele i kierunki działania na rok 2019. Narada odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, a uczestniczyli w niej poseł na Sejm RP Waldemar Buda, zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Marek Jankowski, przedstawiciele władz powiatowych, miasta i gmin z terenu powiatu brzezińskiego, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach, druhowie reprezentujący Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSP RP, kapelan powiatowy strażaków, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących, funkcjonariusze i pracownicy komendy. Informację z działalności komendy za 2018 rok przedstawił komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek. Ten dzień był również okazją do podziękowań. Podsumowując działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach za 2018 rok, st. bryg. Dariusz Guzek wyraził słowa uznania oraz podziękował wszystkim strażakom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach za trud i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań służbowych. Szczególne słowa podziękowania za współpracę oraz wspieranie działalności brzezińskiej komendy skierował do Pana Waldemara Budy posła na Sejm RP i st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz jego zastępców i wszystkich pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Podziękował władzom samorządowym powiatu brzezińskiego oraz władzom samorządowym miasta i gmin, jak również wszystkim służbom, instytucjom i urzędom, które wspierały komendę w działalności. Słowa wdzięczności skierował także pod adresem wszystkich strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu brzezińskiego za współpracę zarówno podczas działań ratowniczo-gaśniczych jak i podczas organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć i uroczystości.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Brzezinach