29 stycznia 2020 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach podsumowała swoją działalność za 2019 rok i przedstawiła cele i kierunki działania na rok 2020. Narada odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, a uczestniczyli w niej poseł na Sejm RP VIII kadencji Roman Sasin, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Zbigniew Łyszkowicz, dh Krzysztof Czułno sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, przedstawiciele władz powiatowych, miasta i gmin z terenu powiatu brzezińskiego, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego w Brzezinach, druhowie reprezentujący Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSP RP, kapelan strażaków powiatu brzezińskiego, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących, funkcjonariusze i pracownicy komendy, a także uczniowie z klasy mundurowej LO im. I. Iwaszkiewicza w Brzezinach. Informację z działalności komendy za 2019 rok przedstawił komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek. Ten dzień był również okazją do podziękowań. Podsumowując działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach za 2019 rok, st. bryg. Dariusz Guzek wyraził słowa uznania oraz podziękował wszystkim strażakom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach za trud i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań służbowych. Szczególne słowa podziękowania za współpracę oraz wspieranie działalności brzezińskiej komendy skierował do Pana st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz jego zastępców i wszystkich pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Podziękował władzom samorządowym powiatu brzezińskiego oraz władzom samorządowym miasta i gmin, jak również wszystkim służbom, instytucjom i urzędom, które wspierały komendę w działalności. Słowa wdzięczności skierował także pod adresem wszystkich strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu brzezińskiego za współpracę zarówno podczas działań ratowniczo-gaśniczych jak i podczas organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć i uroczystości.

Opracowanie i zdjęcia: Barbara Zdziarska KP PSP w Brzezinach