SK KP PSP Brzeziny o zdarzeniu poinformował Operator 62 z WCPR z numeru 112. Z informacji osoby zgłaszającej wynikało, iż Policja potrzebuje pomocy w otwarciu drzwi do lokalu mieszkalnego.  W chwili dojazdu zastępu JRG Brzeziny do miejsca zdarzenia obecny był już patrol Policji i ZRM. Po rozpoznaniu KDR podjął decyzję o wejściu do mieszkania przez okno. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyważeniu okna przy użyciu sprzętu burzącego. Po wejściu do mieszkania ratownicy otworzyli drzwi od wewnątrz. Następnie do pomieszczenia weszli funkcjonariusze Policji i ZRM. Wewnątrz znaleziono nadpalone ciało kobiety, po zbadaniu której lekarz ZRM stwierdził zgon. W związku z oznakami pożaru ratownicy przy użyciu detektora wielogazowego dokonali pomiaru na obecność tlenku węgla. Wynik pomiaru nie wykazał obecności gazów niebezpiecznych.