9 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Brzeziny podpisano porozumienie w sprawie ponownego włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Porozumienie trójstronne na kolejne pięć lat podpisali: st. bryg. Dariusz Guzek, komendant powiatowy PSP w Brzezinach, Pani Barbara Hojnacka, wójt Gminy Brzeziny, dh Krystian Wojtyś, prezes zarządu OSP w Jordanowie i dh Tadeusz Polus, naczelnik OSP w Jordanowie. W spotkaniu uczestniczyli również: bryg. Mariusz Kaczmarski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzezinach, Pan Marek Kolasa, przewodniczący Rady Gminy Brzeziny oraz Pan Radzisław Kamiński, sekretarz Gminy Brzeziny. Podpisanie tego porozumienia jest podstawowym warunkiem do rozpoczęcia procedury złożenia wniosku do łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi i następnie do komendanta głównego PSP o ponowne włączenie jednostki OSP w Jordanowie do KSRG. Ostateczną decyzję o włączeniu podejmuje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.