W dniu 13 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Dmosin podpisano porozumienie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Porozumienie trójstronne podpisali: st. bryg. Dariusz Guzek komendant Powiatowy PSP w Brzezinach, Pani Danuta Supera Wójt Gminy Dmosin, dh Jarosław Piórkowski Prezes Zarządu OSP
w Woli Cyrusowej i dh Marcin Piórkowski Naczelnik OSP w Woli Cyrusowej. W spotkaniu uczestniczył również Pan Arkadiusz Garnys Zastępca Wójta Gminy Dmosin. Podpisanie tego porozumienia jest podstawowym warunkiem do rozpoczęcia procedury złożenia wniosku do Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi i następnie do Komendanta Głównego PSP o włączenie jednostki do ksrg. Ostateczną decyzję o włączeniu podejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.