Od 1 lutego 2017 pełniącym obowiązki komendanta powiatowego PSP w Brzezinach jest bryg. Dariusz Guzek. Dotychczasowy komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Jarosław Tomaszewski z dniem 31 stycznia 2017 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Decyzję o pełnieniu obowiązków bryg. Dariuszowi Guzkowi wręczył łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski wraz z zastępcą  naczelnika Wydziału Kadr KW PSP w Łodzi mł. bryg. Andrzejem Marczakiem.

 

Opracowanie: Barbara Zdziarska  KP PSP w Brzezinach

Zdjęcia: Anna Sobótka KW PSP w Łodzi