31 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach odbyła się uroczystość powołania bryg. Dariusza Guzka na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.  W uroczystości, uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in.:

 • Waldemar Buda poseł na Sejm RP
 • st. bryg. Jarosław Wlazłowski łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi
 • st. bryg. Paweł Woźniak naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi
 • Edmund Kotecki starosta brzeziński
 • Marian Krasiński przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach
 • ks. Władysław Moczarski Kapelan Strażaków Powiatu Brzezińskiego
 • ks. kanonik Marek Balcerak Dziekan Dekanatu Brzezińskiego
 • mł. insp. Piotr Szustowski I-szy zastępca komendanta powiatowego Policji w Brzezinach
 • Małgorzata Majer prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach
 • Anna Wiśniewska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach
 • Marian Przytulski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzezinach
 • Elżbieta Szklarek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach
 • druh Leszek Jarząb  prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach
 • druh Krzysztof Czułno wiceprezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach
 • druh Andrzej Marjański wiceprezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach
 • st. bryg. w st.spocz. Lechosław Pawlik były komendant powiatowy PSP w Brzezinach
 • st. bryg. w st.spocz. Jarosław Tomaszewski były komendant powiatowy PSP w Brzezinach
 • Marcin Pluta burmistrz Miasta Brzeziny
 • Tadeusz Barucki przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
 • Lechosław Adamczyk zastępca wójta Gminy Brzeziny
 • Marek Kolasa przewodniczący Rady Gminy Brzeziny
 • Arkadiusz Garnys zastępca wójta Gminy Dmosin
 • Barbara Kosma przewodnicząca Rady Gminy Dmosin
 • Anna Szeligowska wójt Gminy Jeżów
 • Krzysztof Orłowski przewodniczący Rady Gminy Jeżów
 • Robert Góra przewodniczący Rady Gminy w Rogowie
 • Jolanta Sikorska komendant Straży Miejskiej w Brzezinach
 • Marek Świerczyński prezes zarządu Koła w Brzezinach Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
 • druh Zbigniew Rudnicki prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowie
 • druh Krzysztof Bogdański prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rogowie
 • druh Piotr Kaczmarek komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brzezinach
 • druh Ignacy Grabowicz komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dmosinie
 • druh Janusz Meszka komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowie
 • druh Piotr Szczodrowski komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rogowie
 • strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach

Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym bryg. Dariusz Guzek oddał honory witając się ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach i złożył meldunek łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu o przyjęciu obowiązków komendanta powiatowego PSP w Brzezinach. Bryg. Dariusz Guzek związał się ochroną przeciwpożarową w roku 1988 wstępując jako słuchacz w szeregi Szkoły Aspirantów  PSP w Poznaniu. Z dniem 1 lipca 1990 roku rozpoczął pełnienie służby w brzezińskiej komendzie jako dowódca sekcji, a przez kolejne lata zdobywał doświadczenie awansując na różnych stanowiskach by w roku 2002 zostać powołanym na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzezinach i pełnić tę funkcję do dnia 31 marca 2017 roku. Przez te wszystkie lata podnosił on swoje kwalifikacji zawodowe i ogólne m.in. kończąc Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, studia magisterskie na kierunku pedagogika, studia podyplomowe na kierunku zarządzania kryzysowego oraz na kierunku zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej, przydatne w służbie kursy i szkolenia. Obejmując stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach dziękował st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Łodzi za obdarzenie zaufaniem i powołanie na stanowisko, Panu Edmundowi Koteckiemu staroście brzezińskiemu, Panu Waldemarowi Budzie posłowi na Sejm RP, Panu Marcinowi Plucie burmistrzowi Miasta Brzeziny oraz samorządowcom, strażakom i pracownikom cywilnym, strażakom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu za wsparcie i przysłowiowe „trzymanie kciuków”. Gratulujemy Panie Komendancie ! Liczymy na współpracę i wspieranie nas w codziennych obowiązkach służbowych, życzymy dużo zdrowia i dalszych sukcesów. Niech dalsza służba będzie dla Pana źródłem satysfakcji.

Opracowanie i zdjęcia: Barbara Zdziarska KP PSP Brzeziny