W dniu 01.08.2019 r. komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek mianował na stałe na stanowisko dowódcy JRG mł. bryg. Emila Dekę. Dotychczas pełnił on służbę na stanowisku dowódcy zmiany, a przez ostatnie 6 miesięcy pełnił obowiązki zastępcy dowódcy JRG. mł. bryg. Emil Deka jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Gratulujemy i życzymy sukcesów na zajmowanym stanowisku.