W dniu 08.12.2014 roku o godzinie 04:54 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego w miejscowości Buczek, gm. Brzeziny.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży, KDR wykonując rozpoznanie ustalił:

 • pożar budynku gospodarczego,
 • KDR uzyskał informację od właściciela obiektu , że w budynku nie ma żadnych osób,
 • pożar zlokalizowany na poddaszu budynku gospodarczego,
 • pożarem objęte pomieszczenie poddasza wraz ze składowanymi w jego wnętrzu materiałami,
 • pożar rozwija się w kierunku więźby dachowej budynku mieszkalnego,
 • pojedyncze zarzewia ognia na pokryciu dachu budynku gospodarczego,
 • brak osób poszkodowanych,
 • budynek gospodarczy bezpośrednio przylegający do budynku mieszkalnego (budynki połączone więźbą dachową).

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie ratownicy zabezpieczeni w aparaty ODO podali dwa prądy w natarciu na budynek objęty pożarem oraz prąd w obronie na dach przyległy do części objętej pożarem, a także prąd wody w obronie na część budynku mieszkalnego nie objętą pożarem.

Po częściowym ugaszeniu przystąpiono do oddymiania pomieszczenia i jednoczesnego dogaszania pojedynczych zarzewi ognia oraz przeszukiwania pomieszczeń w celu zlokalizowania ewentualnych osób poszkodowanych. W pomieszczeniach budynku nie stwierdzono osób poszkodowanych. W celu zlokalizowania pojedynczych zarzewi ognia konieczne było przeprowadzenie prac rozbiórkowych części pokrycia dachu (usunięto arkusze blachy) oraz elementów izolacji termicznej (demontaż elementów izolacji termicznej od strony budynku mieszkalnego). Ratownicy z wnętrza budynku usunęli nadpalone elementy więźby dachowej oraz składowane tam materiały (stare meble, elementy wyposażenia gospodarstwa domowego, węgiel, a także składowane zboże).

 W działaniach udział brały:

 •  GBA i GCBA z JRG Brzeziny
 •  GBA i GCBA z OSP Helenów
 •  GBA z OSP Polik

 W sumie 22 strażaków PSP oraz OSP.