W dniu 09.05. 2014 r. o godzinie 09:01 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Marianów Kołacki gm. Brzeziny. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie ratownicy zabezpieczeni w aparaty ODO podali trzy prądy w natarciu na budynek objęty pożarem oraz prąd w obronie na dach przyległy do części objętej pożarem. Po częściowym ugaszeniu przystąpiono do oddymiania pomieszczenia i jednoczesnego dogaszania pojedynczych zarzewi ognia. Po całkowitym dogaszeniu i oddymieniu ratownicy przeszukali pomieszczenie nie stwierdzając w jego wnętrzu osób poszkodowanych. Następnie usunięto nadpalone drewno opałowe składowane w pomieszczeniu i przelano je wodą. W trakcie działań ratownicy wykorzystywali kamerę termowizyjną. W pierwszej fazie działań w celu lokalizacji źródła pożaru, natomiast w drugiej fazie działań w celu lokalizacji pojedynczych zarzewi ognia. Po całkowitym ugaszeniu pożaru i przewietrzeniu w/w pomieszczeń ratownicy przy użyciu detektora wielo-gazowego sprawdzili lokale mieszkalne – nie stwierdzono źródła obecności substancji niebezpiecznych. Przyrządy miernicze nie wykazały zagrożenia.
W skutek pożaru spaleniu uległo:
  • pomieszczenie w którym zgromadzone było drewno opałowe,
  • drewno opałowe,
  • nadpaleniu uległy elementy pokrycia dachu wraz z więźbą.
 W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział brały:
  • GBA, GCBA oraz SLRr z JRG Brzeziny,
  • GBM oraz GCBA z OSP Helenów,
  • GBA z OSP Wola Cyrusowa,
  • patrol Policji z KPP w Brzezinach,
  • pogotowie energetyczne.