W dniu 07.10.2013 o godz. 15:10 do SK KP PSP wpłynęła informacja o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Zalesie gm. Brzeziny. W chwili dojazdu zastępów z JRG Brzeziny na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu sytuacji KDR potwierdził informację osoby zgłaszającej prosząc jednocześnie o zadysponowanie dodatkowych sił i środków na miejsce pożaru. W budynku znajdowały się zwierzęta inwentarskie oraz duże ilości słomy. KDR poinformował, że w budynku nie przebywają żadne osoby. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu w pierwszej fazie zdarzenia dwóch prądów wody w natarciu na palącą się słomę oraz równoczesną ewakuacją trzody chlewnej. W miarę przybywania kolejnych zastępów straży pożarnej liczba prądów wody sukcesywnie wzrastała. W związku z dużym zadymieniem i dużą ilością palącej się słomy KDR podjął decyzję o wykonaniu otworów w pokryciu dachu w celu dotarcia do źródła pożaru. Ratownicy pracowali w aparatach ODO. W działaniach wykorzystano kamerę termowizyjną w celu zlokalizowania źródła ognia. Po ugaszeniu pożaru słomę przerzucono i przelano ponownie wodą. Ze względu na niskie ciśnienie wody w sieci hydrantowej zostało zorganizowane stanowisko czerpania wody z pobliskiego zbiornika wodnego. Na miejscu zdarzenia obecny był Oficer Operacyjny z KW PSP w Łodzi.

W działaniach brało udział :

  • 2 zastępy z JRG Brzeziny
  • 2 zastępy z JRG Koluszki
  • 4 zastępy OSP KSRG z powiatu brzezińskiego ( OSP Helenów, OSP Brzeziny)
  • 3 zastępy OSP z powiatu brzezińskiego (OSP Jordanów, OSP Polik, OSP Witkowice)