W dniu 07.03.2017 roku o godzinie 00:17 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał telefonicznie zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego w miejscowości Taurów 5A gm. Jeżów. Osoba zgłaszająca poinformowała, że pożarem objęty jest dach budynku oraz że w budynku nie ma osób, gdyż budynek jest w trakcie budowy.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JOP, KDR wykonując rozpoznanie ustalił:

  • pożar budynku jednorodzinnego, parterowego, murowanego,
  • z budynku parterowego wydobywa się gęsty dym,
  • pożarem objęty jest dach budynku,
  • wewnątrz budynku nie znajdują się osoby poszkodowane,

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w energię elektryczną budynku jednorodzinnego przy pomocy wyłącznika głównego prądu. Następnie ratownicy  podali pięć prądów wody w natarciu na budynek objęty pożarem. Jednocześnie przystąpili do przeszukania pomieszczeń. Po oględzinach budynku strażacy przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego usunęli z obiektu nadpalone wyposażenie pomieszczeń; pogorzelisko przelano wodą. Po ugaszeniu pożaru pomieszczenia oddymiono i przewietrzono. Osób w budynku nie stwierdzono.

W działaniach udział brały:

  •  GBA i GCBA z JRG Brzeziny
  •  GBCA i GCBA z OSP Jeżów
  •  GBA z OSP Rogów
  • GBA z OSP Przybyszyce
  • GBA -Rt z JRG Koluszki

W sumie 23 strażaków PSP oraz OSP.