W dniu 10.09.2012 r. do PSK w Brzezinach wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Marianów Rogowski. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej ratownicy zastali pożar budynku mieszkalnego, w którym jak ustalił na miejscu kierujący działaniem ratowniczym dzień wcześniej uległ częściowemu zawaleniu strop. Budynek nie posiadał przyłącza energetycznego. Pożarem objęty był jeden pokój wraz z więźbą dachową. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch rozproszonych prądów wody do środka budynku, z uwagi na niestabilną konstrukcję ścian obiektu i groźbę ich całkowitego zawalenia się. W trakcie gaszenia pożaru ratownicy w aparatach ODO przeszukali pomieszczenia w wewnątrz obiektu pod kątem ewentualnych osób poszkodowanych, których nie stwierdzono. Po ugaszeniu pożaru budynek oddymiono i KDR stwierdził, iż obiekt grozi zawaleniem. Przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono obiekt, stwierdzając całkowite ugaszenie pożaru. Po zakończonych działaniach ratowniczo – gaśniczych teren wokół nieruchomości został zabezpieczony przez otaśmowanie.
Przybyły na miejsce zdarzenia Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził groźbę zawalenia się budynku.
Ze względu na brak możliwości zamieszkiwania w/w budynku powiadomiono pracownika Urzędu Gminy Rogów odpowiedzialnego za zapewnienie lokalu zastępczego.
Na miejscu obecny był także patrol policji, który prowadził czynności dochodzeniowo – śledcze zmierzające do ustalenia przyczyny powstania zdarzenia.