W dniu 29.05.12 r., o godz. 02:39 do dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęła informacja o pożarze budynku drewnianego w miejscowości Kędziorki.

W chwili dojazdu zastępu z JRG Brzeziny na miejsce zdarzenia ratownicy zastali, w odległości około 100 metrów od drogi wojewódzkiej nr 715 budynek drewniany cały objęty pożarem. KDR w drodze rozpoznania ustalił, że budynek był niezamieszkały i nie posiadał przyłącza energetycznego.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się budynek, i jeden prąd wody w obronie na drzewostan bezpośrednio przylegający do palącego się budynku. Dalsze działania polegały na przerzuceniu pozostałości spalonego budynku i przelaniu ich wodą. Przeszukano pogorzelisko pod kątem przebywania ewentualnych osób w budynku. Nikogo nie znaleziono i nie ujawniono w pogorzelisku budynku. Miejsce objęte działaniem wygrodzono taśmą ostrzegawczą. Ze względu na brak zaopatrzenia wodnego, woda do celów gaśniczych była dowożona.