W dniu 05.12.2014 roku o godzinie 15:00 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie o pożarze drewnianego dworku w miejscowości Jankowice Kolonia gm. Jeżów.

 Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów z OSP Jeżów KDR wykonując rozpoznanie stwierdził:

 • budynek objęty częściowo pożarem,
 • z otworów okiennych wydobywają się płomienie i duże ilości dymu,
 • osoba zamieszkująca budynek opuściła go o własnych siłach przed przybyciem straży pożarnej,
 • osoba przytomna, z oparzeniami kończyn górnych oraz głowy.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu osobie poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy polegającej na tlenoterapii 100% tlenem, wsparciu psychicznym, komforcie termicznym oraz zaopatrzeniu ran kończyn górnych opatrunkami żelowymi. Przybyły na miejsce ZRM przejął poszkodowanego. W tym samym czasie ratownicy odłączyli zasilanie energii elektrycznej, zakręcili zawór instalacji propan-butan. Dalsze działania polegały na podaniu czterech prądów wody w natarciu do palących się pomieszczeń i na palące się elementy zewnętrzne budynku oraz dwa prądy wody w obronie na część budynku nie objętego pożarem. W tym samym czasie ratownicy przeszukiwali pomieszczenia budynku pod kątem ewentualnych osób poszkodowanych (osób poszkodowanych nie stwierdzono). Po całkowitym ugaszeniu pożaru przystąpiono do oddymiania pomieszczeń wykorzystując wentylatory. Nadpalone elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie budynku usunięto na zewnątrz i przelano ponownie wodą.

W działaniach udział brały:

 • 1 zastęp z KP PSP w Brzezinach,
 • 4 zastępy z JRG Brzeziny,
 • 1 zastęp z JRG Koluszki,
 • 4 zatępy z OSP Jeżów,
 • 2 zastępy z OSP Przybyszyce,
 • 2 zastępy z OSP Rogów,
 • 1 zastęp z OSP Helenów,
 • 1 zastęp z OSP Brzeziny,
 • Zespół Ratownictwa Medycznego,
 • Patrol Policji,
 • Pogotowie Energetyczne.