W dniu 22.09.2020 r.   Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku garażowo-magazynowego w miejscowości Osiny gm. Dmosin.

Działania strażaków w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie ratownicy wyposażeni w aparaty ODO podali 2 prądy wody w obronie na sąsiadujący budynek mieszkalny i gospodarczy. Po przybyciu kolejnych zastępów JOP podano 2 prądy wody w natarciu na palący się budynek garażowo-magazynowy. Po częściowym  ugaszeniu budynku przeszukano go pod kątem wystąpienia ewentualnych osób poszkodowanych (żadnych osób nie stwierdzono).

Po usunięciu przy użyciu SHD-25 zagrażających elementów poszycia dachu strażacy przelali pogorzelisko wodą, a nadpalone elementy drewniane (skrzynio-palety, skrzynki na owoce) wyniesiono na zewnątrz i również przelano wodą.

Podczas przeszukania terenu działań, w strefie objętej pożarem znaleziono 2 butle z gazem propan-butan (o czym  poinformował właściciel). Pierwsza butla została rozszczelniona, uszkodzona pozostawała przymocowana do spalonego wózka widłowego. Druga z butli po wcześniejszym schłodzeniu została przemieszczona poza strefę niebezpieczną i dalej schładzana poprzez podanie 1 prądu wody i monitorowaniu temperatury przy użyciu kamery termowizyjnej. Duże zagrożenie dla strażaków biorących udział w działaniach stwarzała instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu, który objęty był pożarem oraz duża ilość magazynowanego materiału palnego wewnątrz budynku.

Ze względu na lokalizację miejsca zdarzenia w działaniach ratowniczo-gaśniczych brały udział jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu brzezińskiego i zgierskiego. W akcji uczestniczyło łącznie 15 zastępów straży pożarnej.