W dniu 19.07.2013 roku Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie o pożarze izolatora elektrycznego. Z informacji osoby zgłaszającej wynikało, że w miejscowości Bogdanka gm. Brzeziny ma miejsce pożar napowietrznej linii energetycznej (pożar zlokalizowany wokół izolatora na słupie). Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu przybycia na miejsce zdarzenia Pogotowia Energetycznego. Zdalne wyłączenie zasilania linii energetycznej przez służbę dyżurną PGE Łowicz spowodowało powstrzymanie rozwoju pożaru. Przypuszczalną przyczyną powstania zdarzenia było wyładowanie atmosferyczne. W działaniach ratowniczych udział brały: – dwa zastępy gaśnicze z JRG Brzeziny; – zastęp gaśniczy oraz zastęp ratownictwa technicznego z JRG Koluszki; – pogotowie energetyczne.