W dniu 02.01.2021 r. do SK KP PSP Brzeziny wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Brzezinach przy ulicy Racławickiej.
Działania strażaków w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wyłączeniu instalacji elektrycznej.
Następnie ratownicy zabezpieczeni w aparaty ODO podali dwa prądy wody w natarciu na objęty pożarem opał zgromadzony w pomieszczeniu kotłowni.
Po częściowym ugaszeniu przystąpiono do oddymiania pomieszczeń i jednoczesnego dogaszania pojedynczych zarzewi ognia oraz wygaszenia pieca CO. Po całkowitym dogaszeniu i oddymieniu ratownicy przeszukali pomieszczenia nie stwierdzając w jego wnętrzu osób poszkodowanych. Następnie usunięto nadpalony opał oraz zgromadzone w kotłowni materiały i przelano je wodą.
Po całkowitym ugaszeniu pożaru i przewietrzeniu pomieszczeń ratownicy przy użyciu detektora wielogazowego sprawdzili lokale mieszkalne – nie stwierdzono źródła obecności substancji niebezpiecznych. Przyrządy miernicze nie wykazały zagrożenia.
W działaniach ratowniczo – gaśniczych brały udział cztery zastępy JOP z terenu miasta Brzeziny.