W dniu 16.05.2013 r. o godzinie 18:48 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach przyjął drogą radiową od zastępu z OSP Dmosin zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Dmosin II. W chwili dojazdu do miejsca zdarzenia pierwszego zastępu straży, KDR wykonując rozpoznanie stwierdził pożar pokrywy gleby lasu na powierzchni około 0,01 ha. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu prądu wody na teren objęty pożarem. Po ugaszeniu pożaru dogaszono pojedyncze zarzewia ognia przy pomocy szpadli a pogorzelisko przelano wodą.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział brały zastępy z JRG Brzeziny oraz OSP Dmosin.